Sfintii lui Dumnezeu

by admin, 24 februarie 2016

sfintii lui dumnezeu

1 CORINTENI 6:4-18Slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe ,în tulburări în osteneli în privegheri în posturi în curăţie în cunoştinţă în îndelunga răbdare în bunătate în duh sfânt în dragoste nefăţarnică în cuvântul lui Dumnezeu prin armele dreptăţii celei de-a dreapta şi     de-a stânga, prin slavă şi prin cinste, prin defăimare şi laudă ca nişte amăgitori deşi iubitori de adevăr. Ca nişte necunoscuţi dar bine cunoscuţi.Ca fiind pe patul morţii, dar iată că trăiesc ca niste pedepse dar nu ucişi.Ca nişte întristaţi dar pururea bucurându-se.Ca niste săraci dar pururea îmbogăţindu-se. O, corintenilor, gura noastră s-a deschis către voi inima noastră s-a lărgit.În inimile noastre nu sunteţi la strâmtorare dar strâmtorarea noastră este pentru noi în inimile voastre. Lărgiţi şi voi inimile voastre. Nu vă înjugaţi la jug cu necredincioşii, căci nu se potrivesc: dreptatea cu fărădelegea, sau lumina cu întunericul. ”Deci ,iată cum sunt Sfinţii lui Dumnezeu .

CORINTENI2 6:2Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi oare sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri atât de mici? ” Biblia ne spune cum trebuie să străruim în rugăciune, şi să cerem Sfinţii în ajutor la necaz şi strâmtorare .                                                                                                                

CORINTENI 8:1-5 .”Și vă fac cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu l-a dăruit în Biserica Macedoniană. Ca în multa lor încercare de necaz, prisos, bucurii, şi sărăcia lor cea adâncă au stăruit în bogăţia dărniciei lor, căci de voia lor au dat, după puterea lor şi peste putere. Cu multă rugăciune cerem har de la ajutorul Sfinţilor. Căci Sfinţii au făcut nu după cum au nădăşduit.Ci s-au dat întâi pe ei înșişi lui Dumnezeu şi apoi nouă prin voia lui Dumnezeu.” Iată cum a îngăduit Dumnezeu să treacă peste toate cerând har şi ajutor Sfinţilor.

EFESENI 2:10”Deci, dar nu mai sunteţi străini ci locuitori vremelnici (adică locuitorii vremii acesteia) ci sunteţi împreună cetăţeni cu Sfinţii şi casnicii lui Dumnezeu. Vedem dragii mei căci Dumnezeu ne-a făcut cetăţeni cu Sfinţii şi Casnicii lui Dumnezeu.Doamne, oare recunoaştem noi bunătatea lui Dumnezeu? Oare ce face Dumnezeu cu acei care au alte învăţături?                                                                                                                                         COLOSENI 3:6Vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Iată ce ne spune la

EFESENI 1:15,16: Drept aceea auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi Sfinţii. Nu încetez a mulţumii pentru voi. Pomenindu-vă în rugăciunile mele.’’Sfântul apostol Pavel mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Harul dat Sfinţilor

1.CORINTENI 1:3-4 . Har vouă si pace de la Dumnezeu ,Tatăl nostru,și de la   Domnului nostru Iisus Hristos. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru harul dat vouă în Hristos Iisus. ”.

ROMANI 16:1,2,și 6.Și vă încredinţez pe Febe, sora noastră care este diaconiță a Bisericii din Chenhrea. Ca s-o primiți in Domnul,cu vrednicia cuvenită sfinților,si să-I fiți de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. Căci și ea ne-a ajutat pe mulți și pe mine insumi. Îmbrăţişaţi pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi.’’ Doamne, ni le-a încredinţat şi noi să le îmbrăţişăm, căci s-a ostenit mult pentru noi. Câtă dragoste are Dumnezeu faţă de noi? Şi ce ne cere?.

1 IOAN 5:3.“Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este să păzim poruncile lui şi poruncile lui nu sunt grele.”Deci vedem cum ne îndeamnă Hristos să-i cinstim pe Sfinţii lui, să-i chemăm în ajutor şi să le păzim poruncile.Ba mai mult, ne avertizează: vedeţi să nu-i dispreţuiţi! Aceştia sunt cei care s-au ostenit pentru dreapta credinţă.

ROMANI 1;7-8 .’’ Tuturor celor ce sunteti in Roma, iubiţi de Dumnezeu,chemaţi Sfinţii: Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl Nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.Mulţumesc întîi Domnului meu, prin Iisus Hristos,pentru voi toţi, fiindcă credinţa voastră se vesteşte în toată lumea. ‘’   Si-au vărsat săngele pentru adevărul credinţei. Aceştia sunt: Călugării, Pustnicii, Sfinţii, Preoţii adevăraţi şi cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu.

APOCALIPSA 14:3,4,5 Și cântau o cântare nouă înaintea tronului şi înaintea celor patru ființe si inaintea bătrânilor; si nimeni nu va putea să învețe căntarea,decât numai cei 144 de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt cei care merg după Miel oriunde Se va duce. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni, pârga lui Dumnezeu şi a Mielului.Iar în gura lor, nu s-a aflat minciuna, fiindcă sunt fără prihană.Fraţilor ei sunt şi vor fi cei care se roagă şi se vor ruga pentru noi. Şi ce ne spune de cei ce i-au batjocorit ? Doamne, ce înfricoşător!

APOCALIPSA 17:6 .”Şi am văzut o femeie beată de sângele Sfinţilor şi de sângele Mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o m-am mirat cu mirare mare. ”   Doamne, Pană și sangele sfinților o să-l bea!   

 MATEI 5;11, 12 Fericiți veți fi când vă vor ocărî si vă vor prigoni si vor zice tot cuvîntul rau împotriva voastră, mințind, din pricina Mea . Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri, ca așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi.

1 PETRU 4;13 Ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca si la arătarea slavei Lui să vă bucurați cu bucurie mare.

2 PETRU 1;10 Pentru aceea, fraților,siliți-vă cu atât mai vărtos să faceți temeinică chemarea si alegerea voastră, căci făcînd acestea nu veți greși niciodată.

MATEI.16:24,25,26 . Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lapede de sine , să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie . Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde:iar cine își va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va cîștiga lumea întreagă,iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său.   . Fraţilor dacă ne uităm în calendarele ortodoxe vedem sărbători însemnate cu roşu. Se serbează Sfinţii. Biserica ortodoxă săvârşeşte Sfânta Liturghie dar nu numai pentru atât ci şi ca să îi cinstim pentru jertfa făcută pentru Iisus Hristos. Să le citim vieţile în cărţi. Apoi nici un Sfânt nu îşi serbează ziua de naştere ci ziua când a trecut în rândul Sfinţilor. Dumnezeu vrea să-i avem de exemple ca şi noi fiecare să-i urmăm.

Facebook