Randuiala postul credinta

by admin, 24 februarie 2016

postul

RÂNDUIALA LA RUGĂCIUNE, PUTEREA POSTULUI ȘI CREDINȚA

MARCU 9:29,’’ El le-a zis. Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.’’Deci postul și rugăciunea este arma creștinului

LUCA 8.46,47,48, Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simțit o putere care a ieșit din Mine. Și femeia,văzîndu-se vădită, a venit tremurînd și căzînd înaintea Lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis: Întrăznește fică, credința ta te-a mîntuit. Mergi în pace.                     Credința si milostenia mîntuiește creștinul.

MATEI 9.28,29 După ce a intrat în casă,au venit la El orbii, și Iisus i-a întrebat: Crdeți că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui:Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor,zicănd:După credința voastră, fie vouă! Si s-au deschis ochii lor,Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicănd: Vedeți, nimeni să nu știe.                                              

Ce mare lucru este să crezi!

FAPTELE 21:5.’’Şi cînd am împlinit zilele, ieşind, am plecat, petrecîndu-ne toţi, împreună cu femei şi cu copii, pînă afară din cetate şi, plecând genunchii pe ţărm, ne-am rugat .

FILIPENI.2:10,11. Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pămîntești și al celor de dedesupt. și sa mărturisească toată limba că Domnu este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.

1 CORINTENI 11:5,6.’’ Orice femeie ,care se roagă sau proroceşte cu capul descoperit, îşi necinsteşte capul. Că tot una este ca şi cum ar fi rasă. Dacă o femeie nu îşi pune vălul pe cap, să se şi tundă, iar dacă este ruşine pentru femeie, să se tundă şi să se radă, să-şi pună văl.” Asta nu înseamnă că ne tundem bărbăteşte am rezolvat problema, ba chiar trebuie să alegem.

TIMOTEI   2:9,10.’’ Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi femeile în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur,sau din mărgăritare,sau din veşminte de mult preţ; Ci şi din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu.

1CORINTENI 11:13-16 ‘’ Judecaţi voi înşivă, este oare cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu învaţă fiecare ,că este necinstit pentru un bărbat să îşi lase părul lung. Şi pentru o femeie să îşi lase părul lung este cinste?Căci părul i-a fost dat ca acoperire. Iar dacă aici poate cineva să ne găsească pricina un astfel de obicei (că femeia să se roage cu capul descoperit) noi nu găsim, nici Biserica lui Dumnezeu. Şi acesta poruncindu-vă nu vă laud, fiindcă voi vă adunaţi nu spre mai bine, ci spre mai rău.

Deci iată poruncă ne lasă nouă să se radă sau să poarte voal femeia, căci părul este cinste, i-a fost dat ca acoperire .

‘ APOCALIPSA 16:15.’ Iată eu vin ca un fur! Fericit este cel ce priveghează să păstreze veşmintele sale ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea lui.

Apoi Iisus ne mustră, pentru faptele noastre urâte, a ne certa frate cu frate ajungând la judecată.

1CORINTENI 6: 5-6-7 O spun spre ruşinea voastră. Nu este oare,între voi, niciun om înţelept care să poată judeca între voi frate cu frate? Căci frate cu frate se judecă, şi aceasta înaintea necredincioşilor? Negreşit, şi aceasta este o scădere pentru voi, că vă judecaţi unii cu alţii. Pentru ce nu suferiţi mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdaţi mai bine paguba?”  

IOV 34:11 De ce judeci pe frtele tău? De ce dispreţuieşti pe fratele tău? Că toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţi lui Dumnezeu .

Ne mai spune şi despre femeie şi bărbat că trebuie să fie amândoi împreună înaintea Domnului.

1 CORINTENI 11:9-10-11 Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia este datoare să aibă (semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri. Totuşi nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul.’’

Apoi ne mai spune despre dragostea cea dintre oameni cât de mult valorează.

1 PETRU 4: 8-9-10-11’’Dar mai presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate. Fiţi între voi iubitori de străini, fără de cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu.Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru că întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin! ‘’

Facebook