Puterea data preotilor

by admin, 24 februarie 2016

preoti

Dumnezeu a binecuvântat apostolii apoi i-a înmulţit prin Hirotonie şi prin punerea mâinilor. Ne spune despre Hirotonia celor 7 diaconi, adică Înmulţirea Apostolilor.Zice la

FAPTELE 6:3-4 .’’Drept aceia căutaţi 7 bărbaţi dintre voi. Cu nume bun şi plini de Duh Sfânt şi de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului..Şi a plăcut cuvantul înaintea întregii mulțimi, Iar mulţimea au ales pe: Ştefan bărbat plin de credinta şi de Duh Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena, şi pe Nicolae prozelit din Antiohia .Pe care i-au pus înaintea apostolilor, si ei , rugandu-se, si-au pus mainile peste ei.’’ Deci prin Hirotonie şi prin punerea mâinilor au primit dar şi har toţi preoţii.

LUCA 10:1-12 zice:’’ Domnul a ales alţi saptezecisidoi şi i-a trimis câte doi, Înaintea feţei Sale în fiecare cetate şi loc unde Însăşi avea să vină. Si zice catre ei: secerişul este mult, dar lucratorii sunt putini; Rugați deci pe Domul secerișului ca să scoată lucrătorii la secerisul sau. Mergeţi iată Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. Nu purtaţi pungă nicii traistă nici încălţăminte şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale iar în orice casa veţi intra ziceţi: Pace casei acesteia. Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu se va întoarce la voi. Şi rămânând acolo mâncând şi bând cele ce vi se vor da căci vrednic este lucratorul de plata sa, nu vă mutaţi din casă în casă şi orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mîncaţi cele ce vi se vor pune înainte. Şi vindecaţi pe bolnavi din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi Împărăţia lui Dumnezeu. In orice cetate veti intra si nu vă vor primi ieşiţi în pieţe şi le ziceţi: praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu, zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea decât cetăţii acesteia.’’ Deci iată câtă putere le-a dat

LUCA 10:17,18,19,20 .’’Şi când s-au întors înapoi cei saptezecisidoi cu bucurie zicand: Doamne, şi demonii ni se supun în numele tău. Şi le-a zis: am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer: Iată v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toate puterile vrăşmaşului şi nimic să nu va vatăme. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi ca numele voastre sunt scrise în ceruri. ‘’Cu câtă dragoste i-a binecuvântat! Se pleacă duhurile sectarilor, sau ereticilor? Nu fraţilor. Numai celor ce slujesc Sfânta Liturghie!

MATEI 10 :1. ‘’Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orce boală şi orice neputinţă.’’ vedem cum încă apostolii din timpul lui Iisus sunt împreună cu Episcopi şi Diaconi făcând rugăciuni din ziua dintâi până acum.

FILIPENI 1:1-6 .’’ Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu Episcopii şi Diaconii:har vouă şi pace de la Dumnezeu,Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos. Mulţumesc Dumnezeului Meu, ori de câte ori îmi amintesc de voi, căci întotdeauna, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru Împărtăşirea voastră intru Evanghelie, din ziua dintâi până acum. Sunt încredinţat de această, că cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua ‘lui Hristos Iisus.’’ Doamne, dacă episcopii şi preoţii slujeau încă cu apostolii din ziua din dintâi şi până acuma, ne mai îndoim de religia adevărată, de ortodoxie ?!!!

FAPTE 20:28,29’’Drept aceia,luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfănt v-a pus pe voi episcopi,ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma.”

.IOAN 20:21,22,23 . ‘’Iisus le-a zis iarăşi:Pace voua! Precum m-a trimis Tatăl pe Mine şi Eu vă trimit pe voi. Si zicand aceasta a suflat asupra lor si le-a zis: luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute’’. Vedem că le-a dat putere până să şi ierte şi i-a făcut stăpâni pe cheile împărăţiei .

MATEI 16:19 şi MATEI 18:18.’’ Si Eu iți zic ție, ca tu esti Petru si pe această piatră voi zidi biserica mea si porțile iadului n-o vor birui si iţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor şi orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri. Şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.’’ Ar trebui să ne cutremure.

MATEI 10:16,17 .’’Eu vă trimit pe voi ca nişte oi în mijlocul lupilor, dar fiţi înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Feriţi-vă de oameni căci vă vor da pe mîna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregatori și la regi, veți fii duși pentru Mine, spre marturia lor si a păgânilor.”

LUCA 9:6 .’’Iar ei plecănd mergeau prin sate binevestind şi binecuvântând pretutindeni. ‘’ Dar Iisus le spune mai dinainte despre cei ce vor să-i dezbine după plecarea lui.

FAPTELE 20- 29,30,31.Căci eu ştiu aceasta, ca după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei.Drep aceea, privegheaţi, aducîndu-vă aminte că, timp de 3 ani, n-am încetat, noapte şi ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi.

EFESENI 6:16-18. ‘’În toate luaţi pavăza credinţei cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului, luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea în Duh tot felul de rugăciuni şi de cereri si intru aceasta priveghind cu toată stăruinţa și în rugăciunea pentru toţi SFINŢII. Iisus vine şi ne atenţioneza să nu ne lăsăm amăgiţi şi înşelaţi.

COLOSENI 2:4,8 . ‘’Vă spun acestea ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte amăgitoare.Caci desi cu trupul sunt departe cu Duhul insa sunt impreuna cu voi bucurandu-mă si văzînd buna voastra randuiala si taria credintei voastra în Hristos. Deci, precum ați primit pe Hristos Iisus,Domnul, așa să umblăm întru El.   Inrădăcinați și zidiți fiind într-Insul întăriți în credință,după cum ați fost învățați,si prisosind în ea cu mulțumire.   Luati aminte să nu vă fure minţile cineva cu filosofia şi cu deşartă înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos.’’ Ne spune clar şi pe înțelesul tuturor.

EFESENI 5;7. ‘’Deci să nu vă faceţi părtaşi cu ei.’’

Şi iarăşi ne spune că trebuie să vină sminteala dar vai aceluia.

LUCA 11:12 . Cu neputinţă este să nu vină sminteala. Dar vai de acela prin care ele vin. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare decât să smintească pe unul dintre aceştia mici ‘’. Dar şi nouă ne spune să-i ascultăm şi să ne supunem mai marilor noştri.

   EVREI 13:17.’’ Ascultaţi pe mai marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seama, ca să facă asta cu bucurie nu suspinând, căci aceasta nu ne va fi de folos.”Dar si preoților le spune:

Petru 5:2-7: “Pastoriți turma lui Dumnezeu, data la paza voastra , cercetându-o , nu cu silnicie si cu voie bună după Dumnezeu. Nu pentru câstig urăt și din dragoste; nu ca si cum ați fi stăpâni peste biserici, ci pildă făcându-vă turmei.Iar cănd se va arăta Mai marele păstorilor veți lua cununa cea neveștejită a măririi.Tot așa și voi, fiilor Duhovnicești, supuneți-vă preoților și toți unii față de alții.Îmbrăcați-vă în smerenie, pentru ca Dumnezeu celor mîndri le stă împotrivă iar celor smeriți le dă har. Deci .smeriți-vă sub mîna cea tare a lui Dumnezeu ,că El se va înălța la timpul cuvenit. Lăsați-I lui toată grija voastra , caci El are grija de voi.” Dar amăgitorii tălmăcind Biblia după placul lor încurcă preoţii cu cărturarii şi fariseii.

MATEI 23:2-6’Carturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise.Deci toate câte vă vor zice vouă faceți-le si paziți-le dar dupa fatptele lor nu faceți, căci ei zic, dar nu fac, leagă sarcini grele si cu anevoie de purtat si va pun pe umerii oamenilor iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miste. Toate faptele lor le fac ca sa fie priviți de oameni căci își lățesc filecteriile și-și măresc ciucurii de la poală. Le place să stea în capul meselor la ospeţe şi în băncile dintâi în sinagogă. Şi mănâncă casele văduvelor.’’   Sau MARCU 12:39-40.

Să nu vă lăsaţi amăgiţi.Preoţii ortodocşi slujesc în altarele din Sfânta Biserică, nicidecum pe bănci sau în sinagogi. Dacă Hristos le spune cărturari şi farisei înseamnă că aşa este.Nu sunt ortodocşi.Ortodoxia este legea nouă după Hristos. Toţi cei care au coranul: evrei,farisei, musulmani etc aceştia nu au nimic în comun cu ortodoxia? Nu au altare ci doar bănci. Fraţilor toţi care folosesc coranul,până şi sectarii plătesc obligaţi o cotă parte din veniturile lor, chiar dacă sunt văduve.

MARCU 7:5,6 ” Şi l-au întrebat pe El (fariseii şi cărturarii): Pentru ce nu umbla ucenicii tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate ? Iar El le-a zis: Bine a prorocit Isaia despre voi făţarnicilor, precum este scris: Acest popor Mă cinsteşte cu buzele dar cu inima este departe de Mine. ”Iată încă o dovadă despre cărturari şi farisei că sunt cu adevărat cărturari şi farisei: ”Aceste popor mă cinsteşte cu buzele dar cu inima nu” Dacă Iisus era cu ucenicii şi pe farisei şi cărturari i-a făcut făţarnici?Şi Sfinţi Apostolii au hirotonit diaconii şi preoţii şi au slujit cu episcopii ,după Hristos? .Deci ortodoxia este legea cea nouă după Hristos. Cum poate cineva să-i facă farisei?, sau saduchei? sau cărturari? .

Deci iată fraţilor cu câtă dragoste le vorbeşte Iisus preoţilor.                              LUCA 10:20 ”Dar nu vă bucuraţi de aceasta, căci duhurile vi se pleacă ci vă bucuraţi numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar si preotilor le spune sa fie pilda credinciosilor.Doamne ce frumos ne invata pe toti!

1Timotei 4:12-16 :”Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvîntul ,cu puterea, cu dragostea, cu duhul , cu credința, cu curația. Pînă voi veni eu ia aminte la citit, la indemnat, la învațatură, nu fii nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin prorocie , cu punerea mîinilor mai marilor preoților, cugetă la acestea, ține-te de acestea ca propășirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în aceasta, căci, făcănd aceasta, si pe tine te vei mîntui și pe cei care te asculta.”Iată cum îi învață Iisus pe preoți să-și păstreze cu cinste harul primit la hirotonie și pentru Ei și pentru noi:

1Timotei 5:1,2,3: “Pe cel bătrîn să nu-l înfrunți ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri ca pe frați;pe femeile bătrîne indemnîndu-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori,în toată curăția. Pe văduve cinstește-le , dar pe cele cu adevărat văduve.” Iată care sunt cei aleşi lui Dumnezeu între cei 144 de mii care sunt aleşi încă de pe pământ.Vedem: li se pleacă duhurile, numele lor este scris în ceruri şi chiar şi pe pământ îngăduie să li se deschidă Cerurile şi să-l vadă pe Dumnezeu.

FAPTE 7:55,56,57,60:Iar Ştefan fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu! Iar ei strigănd cu glas mare și-au astupat urechile și-au năvălit asupra lui. Si scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tînăr,numit Saul. Și îl băteau cu pietre pe Ștefan,care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește duhul meu. și îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne nu le socoti lor păcatele acestea. Şi zicând acestea a murit.

Doamne , oare putem cugeta noi cu mintea noastră toate câte ne spune Biblia? Deci iată Sfântul Ştefan este un sfânt al ortodocşilor. Îl sărbătorim pe 27 decembrie. Atunci să nu avem îndoială de adevărata credinţă.

LUCA 16:13 ”Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă sau pe unul va urî şi pe celalat îl vă iubii, sau de unul se va ţine şi pe celalat îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona. Biblia ne mai arată încă o minune dată lor. Chiar au fost răpiţi şi duşi prin văzduh, de Duhul Domnului, dintr-un loc în altul.

‘FAPTE 8:26-39”Şi iată un înger a lui Dumnezeu a grăit lui Filip: Ridică-te şi mergi pe calea spre miazăzi, care coboară de la Ierusalim la Gaza şi care este pustie. Căci coboară un bărbat din Etiopia, Famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei şi care venise la Ierusalim să se închine.Și se întorcea acasă și șezănd în carul său citea pe prorocul Isaia . Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te si te alipește de carul acesta. Şi alergand Filip il auzi cititind pe prorocul Isaia și i-a zis: Înțelegi, oare , ce citești? Iar el a zis : Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să urce și să șadă cu el. Iar locul din scriptura pre care il citea era acesta: ca un miel care se ducea spre junghiere și ca o oaie fară de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o asemenea lui, judecata lui s-a ridicat si neamul lui cine-l va spune? Că se ridica de pe pământ viața lui..Iar famenul răspunzînd a zis lui Filip: Rogu-te , despre cine zice prorocul acestea despre sine ori despre altcineva? Iar Filip, deschizand gura sa și începand de la scriptura aceasta l-a binevestit pe Isus. Si pe cînd mergeau pe cale au ajuns la o apa. Iar Famenul a zis: Dacă crezi din toata inima este cu putința și el raspunzănd a zis: Cred că Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu, și a poruncit să stea carul;și s-a coborît amîndoi în apa. Si Filip si Famenul și l-a botezat. Iar cînd a iesit din apa , fiul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu a mai văzut. Iar el s-a dus in calea Sa bucurîndu-se”

Deci fraţilor pe apostolii şi sfinţii lui Dumnezeu, vedem, că Duhul Domnului îi răpeşte prin văzduh, dintr-un loc în altul, acolo unde este nevoie de ei pentru ajutor. Creştinii ortodocşi ştiu şi despre Sfântul Spiridon, I se schimbă pantofii în fiecare an, Sfântul Antonie cel Mare şi mulţi alţi sfinţi. Doamne, se pleacă duhurile celor ce nu-l recunosc? Sau ereticilor? Aţi auzit de vreun sectar răpit de Duhul Domnului? Nu pentru că Dumnezeu nu-i ştie. Sectele, înfiintate de câteva sute de ani şi tălmăcind Biblia după capul lor, Dumnezeu le spune pui de vipere şi amăgitori. Aceia pe care Dumnezeu i-a sfinţit şi le-a dat putere sunt: apostolii, preoţii adevăraţi, sfinţii şi Sfânta Cruce, Maica Domnului etc. acestea sunt armele noastre asupra diavolilor şi potrivnicilor. Pentru cei ce nu vor să le cunoască va fi scrâşnirea dinţilor.

Vedem o altă minune făcută de sfântul Apostol Pavel c-a înviat un tânăr din morţi. Doamne! Mai vedem că, nu numai că i-a purtat Duhul lui Dumnezeu prin văzduh, dar le-a dat putere să şi învie din morţi, precum făcea chiar însuşi, Mântuitorul pe pământ.

FAPTELE 20:8-12 ‘’Iar în camera de sus, unde erau adunaţi, erau multe lumini aprinse. Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc şi, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort.Iar Pavel, coborându-se, s-a, plecat peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el. Şi suindu-se şi frângând pâinea şi mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori, şi atunci a plecat. Iar pe tânăr l-au adus viu şi foarte mult s-au mângâiat. ‘’

Zice: s- aplecat peste el şi l-a luat în braţe şi le-a spus că sufletul este în el să nu se tulbure. Iată fraţilor, vedem pe SF. Apostol Pavel că ţinea lung cuvânt de învăţătură, ba mai mult ne spune “erau multe lumini aprinse”vedem că era foarte important şi candelele şi lumânările aprinse. Apoi mai vedem că pe cei Sfinţi,pe cei numiţi Sfinţi, Dumnezeu i-a binecuvântat să facă nenumărate minuni, ba chiar să învie şi din morţi. Pe lângă Sf. Apostol Pavel mai sunt mulţi alţii, ştim şi Sf şi Mare Mucenic Mina care a înviat un om, a fost mort şi tăiat în bucăţi, ba şi îngropat, şi l-a făcut sănătos… Şi mulţi alţi Sfinţi. Ne spune Biblia de un anume vrajitor Simon că ascultă de invățăturile apostolilor. S-a şi botezat , dar tot cu viclenia lui a rămas în suflet. Viclenia este spre pierzarea sufletului.

FAPTELE 8:9-24Iar un bărbat, cu numele Simon, vrăjiind şi uimind neamul Samariei zicâd că el este cineva mare. La care l-au amintit toți de la mic pînă la mare zicănd acesta este puterea lui Dumnezeu, numita cea mare. `Si luau aminte la el fiindca de multă vreme cu vrajile lui il uimise, iar cand au crezut lui Filip, care le propovaduia despre împărăția lui Dumnezeu si despre numele lui Iisus Hristot, bărbații și femeile se botezau. Iar Simon a crezut și el botezându-se. Era mereu cu Fillip, si văzînd semnele și minunile mari ce le făcuse era uimit., iar apostolii din Ierusalim au zis ca Samaria a primit cuvîntul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru si pe Ioan, care coborând s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfănt. Că nu se coborîse înca peste nici unul dintre ei, si erau numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci își puneau mîinile peste ei și au luat duhul sfînt. Și Simon văzând că prin punerea mîinilor apostolilor se da Duh Sfînt le-a dus bani , zicând: dați-mi și mie puterea aceasta ca acela pe care voi pune mîna să primească Duh Sfânt. Iar Petru a zis către el: banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Tu n-ai parte nici de moștenirea la chemarea aceasta, pentru ca inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te deci de această rautate a ta si te roagă lui Dumnezeu doar ți se va ierta cugetul inimii tale. “

Iată Dumnezeu îi pedepseşte pe vicleni, dar sfinţii lui Dumnezeu şi cei cucernici se mai roagă pentru acestea şi trag speranţa că-i va ierta Dumnezeu.Fraţilor să nu ne smintim, dar ca vrăjitorul Simon mai avem şi-n zilele noastre (chiar dacă au haina neagră). Văd trecutul,viitorul, citesc pravile și-n stele și te miri ce. O spun vai! va fi de ei şi de cei ce îi ascultă.   Preoţii adevăraţi în dar au primit în dar dau. Vedeţi fraţilor? Chiar dacă suntem botezaţi nu înseamnă că vom vedea Împărăţia Cerurilor.Trebuie să ne pocăim cu inima. Dar prorocilor adevăraţi, Dumnezeu le descoperă fără pravile, ci prin putere Dumnezeiască ca şi prorocului Agav.

FAPTE.21:11,’’ Si venind el la noi, a luat brîul lui Pavel şi, legîndu-şi picioarele şi mîinile, a zis: Acestea zice Duhul Sfînt: Pe bărbatul al căruia este acest brîu,aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim şi-l vor da în mîinile neamurilor’’. Deci vede sfîrşitul Sf. Apostol Pavel, şi rugandu-l toţi localnici să nu urce.     

FAPTE. 21:13 ‘’Atunci a răspuns Pavel: Ce faceţi de plîngeţi şi-mi sfîşiaţi inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să şi mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus.

FAPTE 5:14-18”Şi din ce în ce tot mai mulţi credeau încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi puneau pe paturi şi pe tărgi.Ca venind Petru, măcar umbra lui să îi umbrească şi să-i adune din cetăţile dimprejurul Ierusalimului aducându-i bolnavii şi bântuiţii de duhuri necurate şi se vindecau. ” Apoi şi nouă ne spune să nu-i dispreţuim.

MATEI 18:10,11 ”Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceşti mici. Căci zic vouă: îngerii lor în ceruri pururea văd faţa Tatălui meu care este în ceruri. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.Aceştia sunt aleşii lui Dumnezeu.

FAPTE 2:41,42”Cei ce au primit cuvantul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3000 de suflete și stăruiau în învățăturile apostolilor și în împîrtășire și în frîngerea pîinii și în rugăciune .”

Despre puterea Duhului lui Dumnezeu dată preoţilor

CORINTENI 12;6-10Şi lucrările sunt felurite DAR ESTE ACELAŞI DUMNEZEU CARE LUCREAZĂ ÎN TOŢI şi fiecărui se dă arătarea Duhului spre folos:Ca unuia se dă prin Duhul sfânt cuvânt de înţelepciune,iar altuia dupa acelaşi Duh cuvântul cunoştinţei.Şi unuia i se dă,întru acelaşi Duh, credinţă, iar altuia darurile vindecărilor întru acelaș Duh.Unuia faceri de minuni,iar altuia prorocie, unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi, iar altuia tălmăcirea limbilor. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaş Duh, împarţind fiecaruia deosebi, după cum voieşte.’’

CORINTENI 12:28,29Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostolii, al doilea prorocii, al treilea învăţătorii, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările cârmuirile, felurile limbilor. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt proroci?Oare toţi învăţători,? Oare toţi au putere să săvârşească minuni? Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi?Oare toţi pot să tălmăcească? Râvniţi însă la darurile cele mai bune.Şi vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. ”

Mai mult Dumnezeu le-a dat puterea să slujească Sfîntul Maslu

PETRU 5:1-5 ”Adevărat zic vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei în ziua judecăţii. Şi ieşind ei propovăduiau şi se pocăiau. Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.’’Ce înseamnă untdelem?Uleiul de la Sfântul Maslu.                                

IACOV 5:13,14,15Este cineva dintre voi in suferinta ? Să se roage. Este cineva cu inima buna ? Să cănte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii bisericii să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi de va fi facut păcate se vor ierta lui . Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului “ Chemaţi preoţii bisericii să se roage,ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. ”Vedem deci că rugăciunea stăruitoare a preoţilor şi untdelemnul nu numai că ne va ridica ci ne vor fi iertate şi păcatele.

Facebook