Pocainta

by admin, 24 februarie 2016

pocainta

Ce înseamnă pocăinţă?

COLOSENI 3;5,6,7,8, Drept aceea, omorîți madularele voastre cele pământesti: desfranare,necurătia,patima,pofta rea si lăcomia,care este închinarea la idoli. Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat si voi odinioară, pe cînd trăiați in ele. Acum deci lepădati voi toate acestea: mînia,iuțimea, răutatea, desfrînarea, cuvîntuL de rusine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindca v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui.   Nici decum , să hulim, sau să necinstim, ceea ce Dumnezeu a numit Sfânt, sau să ne lepădăm, de sfintele taine. Ne spune la                                     

COLOSENI 3;12,13 ,14.Imbrăcându-vă ca aleşii lui Dumnezeu, Sfinţiţi şi prea iubiţi, cu milostivirea îndurărilor, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertându-vă unii altora dacă are cineva vreo plîngere împotriva cuiva: după cum şi Hristos v-a ietrat vouă, aşa să iertaţi si voi.Iar pentru toate acestea îmbrăcaţi-va întru dragoste, care este legătura desăvîrşită.’’ Iată ce înseamnă pocăinţă!

Zice sf apostol Pavel

’Ma tem, să nu mă umilească Dumnezeul meu şi să plâng pe mulţi, care au păcătuit , şi nu s-au pocăit :de necurăţie, de desfrânare, de toate păcatele pe care le-au facut.’’Oare cu cei ce tâlcuiesc, Sfanta scriptura, după placul lor ce va face Dumnezeu?.          

CORINTENI 1:18,19,20,21 .’’Căci scris este Pierde-voi, înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi . Unde este intelepciunea? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu, nebună, înţelepciunea lumii acesteia.’’ Deci iată fraţilor, ce înseamnă pocăinţă! Nicidecum să te desparţi de Sfintele Taine a lui Hristos. Zice Iisus la:                                                                                     

LUCA 13: 5,6,7.’’Nu zic vouă, dar de nu vă veţi pocăi toţi veţi pieri la fel. Şi le-a spus pildă aceasta: Cineva avea un smochin sădit în via sa şi a venit să caute roade dar rod în el n-a găsit. Şi a zis către vier; Iată trei ani sunt de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.Taie-l de ce să ocupe locul în zadar.Iar el, răspunzînd a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta pînă ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor, iar de nu îl vei tăia.

 Tot aşa şi noi dacă n-o să facem roade vrednice de pocăinţă, vom fi tăiaţi .

‘IACOV ,2;24.26 .’’Vedeţi dar câ din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credinţa. La fel şi Rahav desfrânata, nu din fapte s-a îndreptat, cînd a primit pe trimişi şi i-a scos afară pe altă cale Căci precum trupul fără de suflet mort este, astfel şi credinţa fără fapte moartă este’’  . Dar bunătatea lui Dumnnezeu este nemărginită până ne învaţă cum să cerem cele de trebuinţă. Dar să nu ne mişcăm ca şi valurile mării.                                                                          

IACOV .1 ;6,7. ‘’Şi să ceară însă cu credinţa, fără să aibă nicio îndoială, pentu că cine se îndoieşte este asemenia valului mării, mişcat de vânt şi aruncat încoace şi încolo. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu’’ .

Fraţilor să ne pocăim cu inima şi să înţelegem cu adevărat ce este pocăinţa şi să nu ne lăsăm amăgiţi de amăgitori şi de pui de vipere. După cum ne zice Hristos: Să ne păzim să nu pierdem plata deplină. Cum poate spune cineva că-i pocăit şi nu are Duhul Lui Dumnezeu în el, sau nu recunoaşte Crucea, sfinţii, icoanele? etc.

2 IOAN 1:10,11 . ‘’Daca cineva vine la voi şi nu va aduce învăţătura aceasta să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi “Bun venit” căci cel ce-I zice “Bun venit” se face părtaş la faptele lui cele rele’’.                                       Ca să fim pocăiţi, cu adevărat şi să nu pierim, trebuie să fim temători de Dumnezeu, să nu fim ca fiii neascultări.

COLOSENI 3:6,7,8,9 .’’Pentru care vine mănia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe cînd trăiaţi în ele.Acum deci lepădaţi toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, şi cuvântul de ruşine din gurile voastre şi nu vă minţiţi unii pe alţii fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele tale, şi v-aţi îmbracat cu cel nou care se-noieşte spre deplină cunoştinţă, după chipul celui ce s-a zidit.

TIT 3;10,11 De omul eretic, după întîia și a doua mustrare, depărtează-te. Stiind că unul ca acesta s-a abătut si a căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit.                                                                                              

TIMOTEI 4:1,2.’’ Dar Duhul grăieşte lămurit.Că în vremea de apoi unii se vor depărta de la credinţa luând aminte la Duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor. Prin făţărnicia unor mincinoşi care sunt înfieraţi (adică ca fiarele) în cugetele lor’’.

Iata ce ne intreabă Dumneazeu si ce sfaturi ne da:

IACOB 2:19-24 :“Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci!:Dar si demonii cred si se cutremură.Vrei însă să înțelegi ,omule nesocotit ,că credința fără de fapte moartă este?Avraam, părintele nostru ,au nu din fapte s-a îndreptat, când a pus pe Isac, fiul său, pe jertfelnic? Vezi că credința, lucru împreuna cu faptele lui si din fapte credința s-a desăvîrșit.Si s-a împlinit scriptura care zice: Si a crezut Avraam lui Dumnezeu si Isac socotit lui ca dreptate a fost numit prieten a lui Dumnezeu. Vedeți dar ca din fapte este îndreptat omul iar nu numai din credintă.”

MARCU 13:31 ‘’Ceru şi pământu va trece dar cuvintele mele nu’’.

Facebook