Pacatele desfranari

by admin, 24 februarie 2016

desfranari

1CORINTENI 6:15-20.’’ Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos?Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum. Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un trup cu ea.Căci vor fi zice scriptura: cei doi un singur trup, iar cel ce se alipeşte de Domnul este un Duh cu El.Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul, este în afară de trup.Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care-l aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi  ai voştri.? Caci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.! Slăviti, dar, pe Dumnezeul în trupul   vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

1 CORINTENI 3,;16,17 ‘’Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi temple al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.?De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi .

Dumnezeu a binecuvantat căsătoria şi nașterea de copii deaceea urăşte desfrânarea.

MATEI 19:5,6.’’Si a zis: Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amandoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.

EVREI 13:4.Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfranati îi va judeca Domnul.

Facebook