Infatisarea Raiului

by admin, 24 februarie 2016

rai

ÎNFĂȚIȘAREA RAIULUI ȘI RUGĂCIUNEA LUI IISUS

APOCALIPSA 22: 1-4.’’ Şi mi-a arătat apoi răul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. Şi în mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi de alta a raului, creşte pomul vieţii, făcând rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-şi rodul. Si frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamului. Niciun blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea, şi slugile Lui, îi vor sluji Lui.   Şi vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Doamne,! cum ni-l înfățișază pe rai.?Din tronul lui Dumnezeu,curg izvoare, de apa vieţii, ca şi cristalul, ba mai mult, ne înfățișează raiul ca şi o cetate cu o piaţă, şi cu pomi roditori şi frunze tămăduitore.

Apoi, cei ce vor fi acolo îi vor vedea faţa. Oare de ce zice,?’Numele Lui va fi pe frunţile lor.’’Fratilor, cei ce se închina Sfintei Treimi, rămâne pecetea pe frunte.’’ Şi noapte nu va mai fi şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lumina şi vor împăraţi în veci vecilor’’.                                  

2 TIMOTEI 3:10 De aceea toate le rabd pentru cei aleși, ca și ei să aibă de parte de mîntuirea care este întru Hristos Iisus și de slava veșnică

ISAIEI 35:10 Și se vor întoarce și vor veni în Sion cu veselie și cu bucurie și desfătare veșnică preste capul lor, lauda și bucuria și veselia îi va ajunge pre dînși, și va fugi durerea și întristarea și suspinarea.                     Apoi, vedem căci Dumnezeu este lumina şi nu va mai fi noapte, niciodată.

MARCU 9:42-49. Şi de te sminteşte mîna ta, tai-o, că mai bine îți este să intri ciung în viaţă, decât , amîndouă mîinile având, să te duci în gheenă,în locul cel nestins. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. Şi de te sminteşte piciorul tău , taie-l, că mai bine îţi este să intri fără un picior în viaţă, decat având amîndouă picioarele, să fii aruncat în gheena,în focul cel nestins. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi să intri în Împărătia lui Dumnezeu, decat avînd amîndoi ochii, să fi aruncat în gheena focului.

Iată o altă dovadă că suntem călători în viaţa aceasta, deci viaţa omului este după moarte, fie Împărăţia cerului, fie gheena.  

LUCA 20:35,36.’ Iar cei care se vor învrednici, să dobândească veacul acela şi învierea cea din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita ,căci nici să moară nu mai pot,căci sunt la fel cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii Lui.

Doamne, cei ce vor dobândi raiul adică ‘’veacul acela.’’vor fi ca îngeri, nu se vor căsători, dar nici nu vor muri. Oare, câţi vor fi cei ce vor vedea împărăţia lui Dumnezeu?. Iar cei ce fac cele plăcute Lui, zice:

FILIPENI 3:20 Cît despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm Mîntuitorul, pe Domnul Isus Hristos

APOCALIPSA 7:16 Și nu vor mai flămînzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai cădea soarele peste ei și nici o arșiță. Căci Mielul Cel ce stă în mjlocul tronului, îi va paște pe ei și-i va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orce lacrimă din ochii lor.                                                   Dar pentru aceștia Iisus se roagă

IOAN 17:19,10,11 .’’Eu, pentru aceştia, Mă rog: nu pentru lume, Mă rog, ci pentru cei pe care Mi-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate cele ale Mele, sunt ale Tale, şi ale Tale, sunt cele ale Mele şi M-am preaslăvit, între ei. Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt, şi Eu vin la tine. Părinte, Sfinte, primeşte în numele Tău, în care M-i i-ai dat, ca să fie una, precum suntem noi.

IOAN 17:22,24 Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum, Noi una suntem.Eu întru ei şi Tu întru mine.Părinte, voiesc ca unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi-ai dat, ca să vadă slava Mea, pe care Mi-ai da-t-o, pentru că Tu, m-ai iubit pe Mine, mai înainte de întemeierea lumii.’’

Iisus plânge Ierusalimul

 LUCA 19: 41-46.’ Şi când, S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând: Dacă, ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum, ascunse sunt de ochii tăi. Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi, vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora, din toate părţile. Şi ,te vor face, una cu pământul, şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatra pe piatră, pentru că, nu ai cunoscut vremea cercetării sale. Şi intrând în templu, a început să scoată pe cei ce vindeau şi cumpărau, în el, Zicându-le: Scris este: Şi va fi casa Mea, casa de rugăciune; Dar voi aţi făcut din ea, peştera de tâlhari.

Fraţilor. Dumnezeu considera viaţa, nu asta de pe pământ, ci cea de după moarte, fie raiul, fie iadul, atunci asta este valea plângerii, sau pregătirea, de dincolo de moarte. Am văzut că zice: Dacă mâna ta păcătuieşte, taie-o, căci mai bine intri ciung în viaţă, decât cu amândouă mâinile, în focul cel de veci. Doamne! Ce înfricoşător. Am văzut pe bogatul nemilostiv, care la rugat pe părintele Aavraam ,să-l lase, pe săracul Lazăr ,să-şi ude degetul în apă, şi să-i ude gura, căci nu mai poate, ba mai mult, să trimită la fraţii lui acasă, să le spună, să facă fapte bune, să nu ajungă şi ei acolo. Doamne!Cât poate fi de rău, să stai în pucioasă şi în foc tot timpul?Iar pe cei ce se chinuiesc pe pământ şi ajung în grădina raiului, ca şi săracul Lazăr, şi mulţi, mulţi alţii,Dumnezeu ,îi răsplăteşte pentru chinul de aici şi credinţa lor. Apoi ne răsplăteşte, pe fiecare după faptele noastre, fie bune, fie rele. Oare, merită să trăim în desfrânări, răutăţi, ori să hulim sfintele taine Dumnezeieşti, clevetiri, etc., pentru puţinii ani de viaţă pe care îi avem? Nu fraţilor. Ci să ne aducem aminte, tot timpul de Dumnezeu şi de cei ce l-au urmat şi să ajungem în grădina raiului (zice că acolo cei ajunşi, nici să moară nu mai pot).

Dacă, vom iubi sfintele taine, Dumnezeieşti, dacă ne vom ruga, împreună cu fețele Bisericeşti, atunci Dumnezeu ne va ierta şi ne va ajuta să ajungem în rai. Dacă ,o să-l supărăm va fi şi mai greu, atunci ne va trimite de la faţa lui, în focul cel de veci. AMIN.

Facebook