Despre iad si zilele din urma

by admin, 24 februarie 2016

iad

MATEI 3:12’’ Zice: El are lopata în mână şi va curaţii aria Sa şi va aduna grâul în jidnite şi pleava o va arde cu foc nestins.’’                                                                                                   

 MATEI 8:12 ‘’ Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară:acolo va fi frângerea şi scrâşnirea dinţilor.’’ Iată, ce înfricoşător poate să fie iadul!              

MATEI 13:50 Și îi vor arunca în cuptorul cel de foc, acolo va fi plîngerea și scrîșnirea dinților.

MATEI 10:28 .’’Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul, nu pot să ucidă. Temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă, în ghenă.’’

MATEI 12:23 Şi tu Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad, te voi coborî, căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi.

. Fraţilor, cum o să spunem, n-am ştiut? Pentru că ni le spune, mai dinainte pe toate. 

MATEI 25:41.’’ Atunci va zice celor de-a stânga: Duceţi-vă de la mine blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.Şi vor merge aceştia la osânda veşnică, iar drepţii la viaţa veşnică.                                                          

LUCA 13:27 Și el vă va zice: Vă spun: Nu știu de unde sunteți. Dapărtați-vă de la mine toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plîngerea și scrîșnirea dinților, cînd veți vedea pe Avraam și pe Isac și pe Iacov și pe toți proorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară.                                                      

APOCALIPSA 2:23 Și pe fiii ei cu moartea îi voi ucide și vor cunoaște toate Bisericile că Eu sunt Cel care cercetează rărunchii și inimile și voi da vouă, fiecărui, după faptele voastre.

MATEI 23:27.’’ Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intrii ciung în viaţă, decât amândouă mâinile având şi să te duci în ghena în focul cel nestins. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine este ţie, cu un singur ochi să intrii în Împărăţia lui Dumnezeu decât având amândoi ochii, să fii aruncat în ghena focului. Iată că vedem, adevărata viaţă este dincolo, zice: mai bine este să intri ciung în viaţa, sau mai bine intri cu un singur ochi , în împărăţia lui Dumnezeu. Doamne! E aşa de scurtă viaţa, oare merită să fim dincolo în ghenă? Ca şi bogatul nemilostiv?

LUCA 16:23,24 .’’Şi în iad, ridicându-şi ochii fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram şi pe Lazăr, în sânul Lui şi strigând a zis: Părinte Avrame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr, să-mi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit pe cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie iar tu te chinuieşti.”

Dar Iisus ne spune trist despre vremurile din urmă.

 TIMOTEI ,3;1,2 ,3,4.’’ Şi aceasta să ştii:că în zilele din urmă vor veni vremuri grele: Că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitor , neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, ne iubitori de bine , trădători, necuviincioşi, ingamfati, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu.

Oare nu cumva a ajuns vremea aceea, căci răutatea biruie?. Apoi iată ce ne spune despre cipuri.

APOCALIPSA 13:16,17,18.“Şi îi sileşte pe toţi, şi pe cei mici şi pe cei mari şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să îşi pună semn pe mâna lor cea dreaptă, sau pe frunte. Încât, nimeni să nu poată cumpăra şi vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.Şi numărul este şase sute şaizeci şi şase.’’

. APOCALIPSA 14:9,10.’’ Cine se închina fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui.V-a bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei Sale şi se va chinui în chin şi în pucioasa, înaintea Sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.”Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa Lui. Oare, de ce va pune cipul pe mâna dreaptă şi pe frunte? Să nu ne putem închina lui Dumnezeu.! Şi cine va avea cipul şi îşi va face semnul închinăciunii ,se va închina fiarei. Cel ce nu va primi cipul, să se închine fiarei şi vor primi poruncile lui Dumnezeu ,vor fi chinuiţi.Aceasta este rabdarea sfinţilor.’’Aceştia vor intra în ceata Sfinţilor.

APOCALIPSA 20:7,8.’’ Şi către sfârşitul miilor de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui şi va ieşi să amăgească neamurile, care sunt în cele patru unghiuri ale pământului, pe Gog şi Magog şi să le adune la război. Iar numărul lor este ca nisipul mării.’’

MATEI 24:30.’’ Atunci, se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului, venind pe norii cerului, cu putere şi cu slava multă. Fraţilor,care este semnul Fiului Omului? Nici care altul în afară de, semnul Sfintei Crucii.

MARCU :13:12-17.. Si va da frate pe frate la moarte si tata pe copil si copiii se vor razvrăti impotriva părinților și Îi vor ucide și veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu: iar cel ce va răbda până la urmă,acela se ve mântui. Iar când veţi vedea uraciunea pustiirii stând unde nu se cuvine – cine citeşte, să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi. Si cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-ia ceva din casa sa. Si cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt ca să-si ia haina. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor alăpta în vremea aceea.                                                      

.MATEI 24:35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

Facebook