Euharistie

by admin, 24 februarie 2016

euharistie

Iisus ne face cunoscută Sfânta Taină a legii celei noi.

IOAN 6:51-56 zice: ‘’Eu sunt pâinea cea vie care a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu. Apoi le-a mai zis: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui nu veţi avea viaţa în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în Ziua de Apoi. Căci trupul meu este adevărata mâncare şi sângele Meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el ‘’ .Iată deci cel ce bea sângele lui Hristos şi mănâncă trupul Lui se împreună cu Hristos .

CORINTENI 11:23-24 .’’Căci Eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă căci Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat pâine şi mulţumind a frânt şi a zis : Luaţi, mâncaţi acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea mea. Asemenea şi paharul după Cină zicând: Acest pahar este Legea cea Noua întru Sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.’’ Iata ce mare lucru este taina sfintei impartasanii.

CORINTENI 10:16,17’’.Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântam, nu este oare împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frânge nu este oare împărtăşirea cu trupul lui Hristos? o pâine, un trup suntem cei mulţi, căci toţi ne împărtăşim cu trupul lui Hristos.’’ Ne spune Mântuitorul , dacă nu vom bea sângele Lui, şi nu vom mânca trupul Lui, nu vom vedea împărăţia lui Dumnezeu. Apoi zice: Un trup suntem cei mulţi . El ştie căci mulţi nu vor să-l recunoască.

MARCU 14:22-24’’ Mâncând ei a luat Iisus pâinea şi binecuvântând a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi mâncaţi acesta este trupul Meu. Şi luând paharul mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi şi a zis lor: Acesta este sângele Meu al legii celei noi care pentru mulţi se varsă .’’ Deci iată Trupul şi Sângele Mântuitorului al Legii celei noi care se varsă spre iertarea păcatelor. Ne spune şi la Apocalipsă : cei care se vor împărtăşi,cu vrednicie vor fi în faţa tronului lui Dumnezeu.                                                                                                            APOCALIPSA 7:14 ‘’ Iar unul dintre bătrâni a zis. Aceştia sunt cei ce vin din strâmtoarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în Sângele Mielului. Pentru aceasta sunt înaintea tronului lui Dumnezeu şi îl slujesc ziua şi noaptea în templul Lui, şi Cel ce şade pe tron îi va adăposti în cortul Său. ‘’ Astfel cine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat faţă de Trupul şi Sângele Domnului.

IOAN 14:1 .’’Să nu se tulbure inimile voastre, credeţi în Dumnezeu, credeţi în Mine. ‘’

Facebook