Duhul Sfant

by admin, 24 februarie 2016

duhul sfant

Iisus ne arată şi a treia putere Dumnezeiască la:                                                       

MATEI 12:30,31, 32 ‘’Cine nu este cu mine, este împotriva mea şi cine nu aduna cu mine, risipeşte. De aceia vă zic: Orice păcat şi orice hulă se iartă oamenilor. Dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvant impotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice impotriva Duhului Sfint,nu i se va ierta lui nici in veacu acesta,nici in cel ce va sa fie. Iată cu câtă înţelepciune şi bunătate ni le-a dat şi ni le-a arătat Dumnezeu. Doamne! Dacă una din cele trei taine nu o cinstim, ci o hulim, nu vom fi iertaţi niciodată!                                

MARCU.3;29 Dar cine va huli Duhul Sf. nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.   Iisus ne spune cu atâta drag şi bunătate despre Duhul Lui Dumnezeu, şi că-l va trimite la noi,[ în ziua de Rusalii ] să ne mângâie inimile noastre.

La IOAN 16:7,8 Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu veni la voi, iar dacă Mă voi duce. Îl voi trimite la voi. Şi El venind, va vădi lumea de păcat şi de nedreptate şi de judecată. Oare de ce trimite Iisus pe Duhul Sfînt ?

EFESENI 6:22 L-am   trimis pe el la voi pentru aceasta ca să aflaţi cele despre noi, şi să mângâie inimile voastre. Dumnezeu nu trece cu vederea, şi ne spune că trebuie să locuiască Duhul lui Hristos în noi, adică să avem botezul.

ROMANI 8:9,10. Dar voi nu sunteţi în carne ci în duh. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui.Iar dacă Hristos este în voi ,trupul este mort pentru păcat; iar Duhul. Viaţă pentru dreptate. Comoara de mult preț este învățătura Sfîntului Duh. În ea este chezășia mantuirii noastre.

1 IOAN 4;1,2.3. Iubiților,nu dați crezare orcărui duh,ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume .In aceasta să cunoașteți duhul lui Dumnezeu; orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit in trup este de la Dumnezeu.Si orice duh care nu mărturiseste că Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care ați auzit că vine, si acum este chiar in lume. Ce zice Sf.Apostol Pavel despre Isaia, caruia ii vorbea Duhul Sf despre poporul lui Israel?

FAPTELE 28:25,26,27: Zicand Pavel un cuvint ca: Bine a vorbit Duhul Sfînt, prin Isaia Prorocul, către părinții noștri.Cănd a zis: Mergeți la poporul acesta si zi: Cu auzul vei auzi, si nu vei înțelege, si uitîndu-vă veți privi, dar nu veți vedea. Caci inima acestui popor s-a învîrtoșat și cu urechile greu au auzit si ochii lor și i-au închis. Ca nu cumva să vadă cu ochii si să audă cu urechile si cu inima să ințeleagă și să se întoarcă,si Eu să-I vindec. Iata caci Duhul Sfant vorbea cu prorocii inainte de venirea lui Iisus. Deci a treia parte Dumnezeiasca vorbea cu Prorocii.

1 CORINTENI 2; 11,12 Căci cine dintre oameni știe cele ale omului, decît duhul omului, care este în el? Așa si cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut,decît Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul lumi, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Fratilor, ce mare lucru, sa ai Duhul lui Dumnezeu cel care-l primim la botez. Duhul este slava creștinului. Unde nu este Duhul, acolo nu este Ortodoxie. Unde nu este Ortodoxie, acolo nu este mîntuire. Ortodoxia este învățătura Sfintului Duh                                                                         CORINTENI 1:29,30 31 Că nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El, dar, sunteți voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înțelepciunea de la Dumnezeu si sfințirea si răscumpărare, Pentru ca,după cum este scris: Cel ce se laudă, în Domnul să se laude.   Vedem căci prin rastignirea lui Iisus s-a facut răscumpararea, sfințirea și înțelepciunea de la Dumnezeu, ca sa cunoastem tainele lui Dumnezeu. Apoi ne arată ce se întâmplă la Sfânta Mare Taină a botezului:

IOAN 1:33,34 Şi eu nu-L cunosc pe El, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela   mi-a zis: Peste care vei vedea Duhul coborîndu-Se şi rămînînd peste El, acela este cel ce botează cu Duhul Sfînt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul Lui Dumnezeu.Tot aşa şi noi la botez, primim Sf Duhul şi cu noi rămâne. La botez avem parte de Sf Treime. Ne botezăm prin apă, ne împărtăşim cu sângele Mielului, şi coboară Sf Duh, peste cel botezat. Vedeţi fraţilor? Ce frumos le rânduieşte Dumnezeu pe toate                                                                                                                              

FAPTELE 11:16 Zice : Şi mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, când zicea : Ioan a botezat cu apă, voi însă vă veţi boteza cu Duh Sfînt.

EFESENI 4:5 Este un Domn, o credinţă, un botez. Când s-a săvârşit taina Sfântului Botez şi Iordanul s-a cutremurat şi s-a întors înapoi. Chiar şi în zilele noastre Iordanul se întoarce înapoi la Bobotează. Ce mărturie !!! …

CORINTENI 1:16,17,18 Zice Pavel : Am botezat şi casa lui Ştefanas,afară de acestea nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvîntului ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.Căci scris este: Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o.

Deci ‘’am Botezat casa lui Ştefanas,’’ ce înseamnă casa lui Ştefanas? Adică de la cel ce se naşte, până la cel cu barbă sură. Nicidecum la o vârstă anume care o relatează duşmanii lui Hristos.[Sectarii şi ereticii ]. Vedem că la botez avem parte de Sfânta Treime. Crucea iarăşi este taina Sfintei Treimi, şi dacă cineva nu recunoaşte Sfintele taine, va pieri.

MATEI 19:14 Iar Iisus a zis: Lasati copiii să vină la Mine, nu-i opriţi căci a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor. Oare unde îi cheamă Iisus? Fraţilor, să-i ducem la Biserică să-i botezăm să coboare Duhul lui Dumnezeu peste ei ca şi ei să fie a lui Hristos.                                                                                                                             :ROMANI; 8:9,10 Dar voi nu sunteţi în carne, ci in Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte in voi, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcate; iar Duhul, viaţă pentru dreptate. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuieşte în ei, nu-L au pe Hristos.

LUCA 3:21,22 Si după ce s-a Botezat tot poporul, botezându-se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul. Şi s-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti fiul Meu cel iubit, întru tine am binevoit.MATEI 3:16;17  Iată, iar Sf Treime. Dumnezeu a deschis cerurile şi a trimis Duhul Sf. În chip trupesc peste Iisus. Vedem cele trei puteri Dumnezeieşti: Dumnezeu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu şi Duhul Sfant chip trupesc ca un porumbel. Iată că şi la Botez avem parte de cele trei fete Dumnezeieşti, care-i adevaratul Dumnezeu. Oare care sunt acei care nu recunosc? Sfânta Treime, Sfinţi, pe Maica Domnului.etc.

IUDA 1,19_23. Aceştia sunt cei ce fac dezbinări [oameni] fireşte, care nu au Duhul. Dar voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă întru a voastră prea sfânta credinţă,   rugandu-va în Duhul Sfânt . Paziti-va intru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viaţa veşnică. ŞI PE UNII ŞOVĂITORI , MUSTRATI-L,PE ALŢII, SMULGÎNDU-I DIN FOC, MÎNTUIŢI-I; de altii însă, fie-va milă cu frică, urând şi cămaşa spurcată de pe trupul lor. Doamne! Să ne fie milă?, să-i mustram?, până şi cămaşa de pe ei este spurcată.

IOAN 3;5,6,7 Iisus a răspuns: Adevarat, adevărat zic ţie, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.Ce este născut din trup, trup este, şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis trebuie să vă naşteţi de sus. Adică de nu se va boteza cineva nu va avea parte de împărăţia lui Dumnezeu. Doamne!

FAPTE 2:38 .Iar Petru a zis catre ei: Pocaiti-va şi se Boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor vostre şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Vedem că zice, la fiecare dintre noi de la nou născut, ba până la cel bătrân, nu zice, numai cei de o anumită vârstă, să ne Botezăm, ci fiecare dintre noi, spre iertarea păcatelor. Mai ştim, că fiecare dintre noi ne naştem cu păcatul stramosesc, iar dacă nu ne Botezăm, în numele Sfintei Treimi, nu suntem vrednici de iertare.          

GALATENI 3:27 Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Oare cei mici şi tineri nu au nevoie de Hristos? Ba da fraţilor, şi chiar după naştere cât o fi el de mic copilaş trebuie să primească Duhul Sfant. Să-l aibă pe Hristos. Duhul Sfânt naște a doua oară pe om, spre viața veșnică, Duhul Sfînt însuflețește pe mucenici, sfințește preoți, încununează pe drepți, face din pâine și vin Însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge. Și arată ințelepciunea lui Dumnezeu.

1TIMOTEI 3:6 Episcopul, să nu fie de curând Botezat, ca nu cumva, trufindu-se să cadă în osânda diavolului.

Adică, să nu fi fost din altă religie şi de curînd botezat ci să fie botezat după rânduiala bisericii ortodoxe de mic, apoi trebuie să fie dintr-o familie bună şi după rânduiala crescut

Facebook