Despre Icoane

by admin, 24 februarie 2016

icoane

2 CORINTENI 4:4 ‘’Dumnezeul veacului acestuia, a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, CARE ESTE CHIPUL LUI DUMNEZEU. Doamne!le-a orbit minţile necredincioşilor să nu cunoască Evanghelia şi chipul lui Dumnezeu .

I TIMOTEI 3:16 ‘’Cu adevărat, mare-i taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup. S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri.’’ S- a arătat în trup celor care îi slujesc şi ştim că Sfântul apostol Luca a pictat primele icoane sfinte, deci dacă Dumnezeu a îngăduit să fie pictat după chipul Lui, putem noi să le facem idoli??.

Icoana este o imagine sfântă în plan fizic, deoarece reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos ,pe Maica Domnului, pe Sfinţi Îngeri şi Sfinţi cu putinţă de pictat ,datorită trupului pe care l-au avut .Temeiul scripturistic al icoanelor este realitatea întrupării lui Dumnezeu.

1COLOSENI 1:15 ACESTA EXTE CHIPUL LUI DUMNEZEU celui nevăzut, mai înainte născut decât toată făptura. Apoi cărturari şi farisei s-au dus la el cu un dinar cu chipul cezarului să-l ispitească.

MATEI 22:20,2’’Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Raspuns-au ei: Ale Cezarului. Atunci a zis lor: Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Al cui e chipul acesta? Iată că Iisus ne dă de înţeles, căci trebuie să respectăm fiecare chip după valoare. Cu atât mai mult, chipul lui Dumnezeu.                   ‘

MATEI 12:16 IOAN 1:14 “Şi cuvântul s-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.’’

Deci a îngăduit să fie văzut în trup ca şi Fiu a lui Dumnezeu plin de dar şi adevăr. Aşa că , chipurile lor dacă au fost văzute nu le putem spune idoli, ci trebuie să le dăm cinste cuvenită .

Prin Sfintele Icoane, potrivit învăţăturii Bisericeşti Ortodoxe, Una Sfântă ,Soborniceasca şi Apostolească, Mărturisim faptul întrupării lui Dumnezeu. Trupurile Sfinţilor sunt înfăţişate în Icoanele noastre ca şi temple ale Duhului Sfânt, în care locuieşte şi lucrează Dumnezeu.

1 CORINTENI 6;19 ‘’Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt. Care-l aveţi de la Dumnezeu .’

EFESENI.2:21,22 Intru El orce zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfînt în Domnul, În care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duhul. Deci iată căci trupurile noastre sunt temple și locaș a lui Dumnezeu în Duhul .        

Icoana este locul ocupat de Mantuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului de sfinţi şi de Sfinţii Îngeri , în chip haric. Cinstea dată icoanei revine persoanei, şi nu materiei din care a fost făcută icoană, ci trece la original, şi cel ce se închina ei, se închina persoanei pictate.

Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu:

FACEREA 1,26 ‘’ Şi au zis Dumnezeu : Să facem omul după chipul nostru şi după asemănarea noastră.’’

TIMOTEI .3;16’’ Dumnezeu S-a arătat în trup a fost văzut de îngeri.’’

FAPTE 7:55’’ Iar Ştefan fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.Şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a Dreapta lui Dumnezeu.” Dacă Sfântul Ştefan şi nu numai l-au văzut chipul şi s-a închinat! Şi noi trebuie să-i urmăm şi sa ne închinăm chipurilor dumnezeieşti şi celor ce i-au slujit.

ROMANI 8 “Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie, întâi născut între mulţi fraţi.Iată că Dumnezeu i-a cunoscut pe Sfinţii Lui încă înainte să se nască. A hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. Nu numai chipul lui Iisus trebuie să-l slăvim ci şi al sfinților Lui Dumnezeu.

IEŞIRE ,20;4 ‘’Să nu-ţi faci chip cioplit, nici asemănare vreunui lucru din care sunt pe pământ jos . sau la

FAPTELE .17;29 Dumnezeu este asemenea aurului, sau argintului ,sau pietrei care este cioplitură a meşteşugului.? Opreşte închinarea la idoli şi nici să-L asemănăm cu lucruri pământeşti .Nu opreşte însă cinstirea unor semne şi înfăţişări ale lui Dumnezeu şi ale sfinţilor .Cinstirea nu rămâne la materialul din care sunt făcute, ci duce gandul nostru la Dumnezeu sau la sfântul închipuit prin ele. Icoana are ca model pe însuşi Iisus Hristos

IOAN .1.11’’Care intru ale sale au venit şi ei nu l-au primit.’’

Zice ;Dumnezeu nu poate fi văzut de oameni

IEŞIRE .33;20’’ Nu poate omu vedea fata şi să trăiască.’’                                                

IOAN 1 ,18. ‘’Pe Dumnezeu nime nu l-a văzut vreo dată.’’ Adevărat că nu poate fi văzută dar pentru bunătatea lui şi mila pentru noi a îngăduit să fie văzut. Sa arătat Sf apostol Pavel pe drumu spre Damasc .

FAPTELE .9;3,8 .’’O lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată.’’ La stejarul lui Mamvri l-a văzut Avraam

FACERI 18:1.’’ Şi ridicandu-şi ochii săi a văzut :Şi iată trei bărbaţi sta din sus de el şi a alergat intru întâmpinare şi s -au închinat până la pământ.’’ L-a văzut Iacov.

FACERI 32,30.’’Am văzut pe Domnu faţa către fata şi s-a minunat sufletu meu.’’L-a văzut Isaia Prorocu .

ISAIA ,6;5.’’ Şi pe împăratul Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei. Iată că a îngăduit să fie văzut .  L-au văzut strejari la Mormantu Domnului.

MATEI 28;4 .’’Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi ş-au făcut ca morţi’’

FILIPENI 2:7 ‘’Şi li s-a deşertat pe Sine ,chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-se ca un om.”Iată chip de rob luând şi la înfăţişare aflându-se ca un om. Doamne, cât a coborât pentru noi!!! Şi tot nu vrem s-o cunoaştem .

COLOSENI 3:10’’ Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se innoieşte spre deplină cunoştinţă, după chipul celui ce l-a zidit.”

. Vedem că ne-a făcut, după chipul şi asemănarea Lui.

Unde putem găsi chipul Lui? Nicăieri în afară de Evanghelie şi Icoane.

Din vechiul testament, aflăm că există în temple figuri şi chipuri cu aceleaşi semnificaţi ca şi cele ale sfintelor Icoane.

IEŞIREA 25; 18’’ Şi vei face doi Heruvimi de aur turnaţi, şi vei pune pe ei de amândouă laturile acoperământului împăcări.’’

IEȘIREA 25 :18-22 ‘’Heruvimii sculptaţi aşezaţi deasupra chivotului Legii sau de Heruvimi brodaţi in catapeteasma din lăcaşu sfănt.’’                                                    

IOSUA 7:6’’ Inaintea lor se tămîia si se făceau  închinăciuni.Tot aşa ne folosim si de Icoane închinandu-ne la persoana respectivă. Pentru faptul ca sfintele Icoane impărtăşesc funcţia lor de mijlocire inclusiv a puteri nevăzute. Credinciosii cinsteau sfintele Icoane aprinzănd înaintea lor candele si lumânări .

LEVITIC 24:2-4.’’Porunceşte fiilor lui Israiel să aducă ulei de măsline limpede la lumina, să arză pururea afară de acoperământ, să aprindă Aron si fiii lui de seara până dimineaţa.’’ Iată ce rol important au si candelele şi tămîia.

ESIREA 25;40.’’ Vezi să faci toate după chipul, care s-au arătat ţie pe munte .

Cortul Sfânt ,purta în el Icoane şi chipuri cereşti .Evreii se închinau Heruvimilor. Peste Cortul cu Heruvimi se arata slavă lui Dumnezeu. Şi.se făceau multe minuni.

IOSUA .3;17.’’Preoţi care duceau Chivotul stăteau ca pe uscat în mijlocul Iordanului, cu picioarele neudate, iar fiii lui Israiel au mers pe uscat până ce a trecut tot poporul.’’

Iată Heruvimii făcuţi din aur, după cum l-ea arătat Dumnezeu, erau puşi de o parte şi de alta pe Chivot şi se închinau lor şi se făcea multe minuni.

2 Paralipomena .5;14. ‘’Şi casa s-a umplut de norul slavei Domnului şi nu puteau sta preoţii să slujiasca de nor, că umpluse slava Domnului, casa lui Dumnezeu.    

IEŞIREA 40;34_35.’’ Dacă norul nu se ridică nu porneau până în ziua cănd se ridica norul.’’

vedem ce cinste iau dat la

ISUS NAVI 7;6.’’ Şi ş-a rupt Isus hainele sale şi a căzut Isus cu faţa la pământ înaintea Domnului până seara, el şi bătrânii lui Israil şi a pus cenuşă pe capetele lor.’’

Fraţilor, ştim că sf. Apostol Luca, a pictat Icoana Maicii Domnului cu Mântuitorul Iisus în braţe. Atunci, putem să ne îndoim de puterea lor.

EVREI 1:3“Care fiind strălucirea slavei şi chipul Fiinţei Lui şi care ţine toate cu cuvântul puterii sale după ce a săvârşit, prin El însuşi curăţirea păcatelor noastre a şezut de-a dreapta slave, întru cele prea înalte

Facebook