Despre Altar

by admin, 24 februarie 2016

altar

CORINTENI 9:13 ’Au nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele Sfinte mănâncă de la templu şi cei ce slujesc altarului au parte de la altar.’’Deci iată că preoţii bisericilor slujesc în altar şi nu pe bănci şi nici în sinagogi.                                                                                              

EVREI 13:10 Avem Altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului.’’ Deci cei ce nu sunt din biserică şi nu au altare, cei ce slujesc în corturi nu au dreptul să mănânce trupul Mielului.                                                                                                                                           MATEI 23:18,19 ’Zice iar: Cel ce se jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebun şi orb, ce este mai mare?darul sau altarul care sfinţeşte darul? Şi iar zice  

MATEI 5:23 Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă darul înaintea altarului şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi venind adu darul tău .                                    

APOCALIPSA 6:9‘’Si când a deschis pecetea a cincea am văzut sub jetfelnic sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care a dat-o.’’

Iată ce importanţă este mărturisirea adevărată, adică mărturia la spovedanie.

APOCALIPSA 8:3’’ Şi a venit un alt înger şi a stat la altar având cădelniţa de aur şi i s-a dat lui tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor Sfinţilor pe altarul de aur dinaintea tronului. Iată o altă dovadă despre dreapta credinţă. Îngerul a stat în altar având candela de aur şi I s-a dat tămâie multă să o ducă împreună cu rugăciunile Sfinţilor. Doamne, mai putem primi cuvinte deşarte? Mai trebuie orice creştin să ştie, ca în Sfântul Altar, canoanele Bisericii nu dau voie la femeie să intre, doar o singură dată şi numai la sfinţirea Bisericii. Trebuie să mai ştim că în vechi, ne mai spun Sfinţii Proroci că tămâiau mult ca să nu vadă faţa lui Dumnezeu şi să moară. Iată ce înseamnă Sfântul altar, sălaşul lui Dumnezeu. Unde coboară Mielul lui Dumnezeu în chip nevăzut şi transformă, vinul şi pâinea, în sângele şi trupul lui Hristos. Trebuie să ne înfricoşăm şi să dăm cinstea cuvenită, Sfântului altar. Si să intre cei care sunt vrednici să intre. Şi cu frică mare de Dumnezeu să nu vadă faţa Lui şi să moară.

MATEI 28; 4 .’’Şi de frica Lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi ‘’.                                                                                    

APOCALIPSA 9:13 ‘’Şi a trâmbiţat alt înger: şi am auzit un glas din cele patru cornuri ale Altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu.’’ Vedem că Altarul este înaintea tronului lui Dumnezeu.

Facebook